Про навчання з архівної справи та діловодства

18 травня 2023

Державний архів Тернопільської області провів навчання в онлайн режимі за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Діловодство і архівна справа в територіальній громаді. Практичне застосування чинних нормативно-правових актів у сфері  діловодства та архівної справи» 26 квітня 2023 року для 53-х осіб, відповідальних за діловодство та архівну справу юридичної особи (сільської, селищної, міської ради) територіальних громад Тернопільського району та  17 травня - для 59 осіб даної категорії Кременецького та Чортківського районів Тернопільської області.  
У вступному слові до слухачів ініціатор заходу Федір Полянський, директор Державного архіву Тернопільської області, наголосив на важливості архівної справи та діловодства в управлінській діяльності та відповідальності архівістів за збереження національної спадщини.
 - Відповідно до затвердженої програми проведені заняття із демонстрацією методичних слайдів відбулись за такими темами: «Основні засади організації та ведення діловодства і архівної справи у територіальній громаді. Вимоги до складання номенклатури справ та інструкції з діловодства юридичної особи» (доповідач - Тереза Малиміна-Базиляк, начальник відділу формування НАФ та діловодства);
- «Формування справ у діловодстві територіальної громади. Складання архівних описів справ постійного зберігання та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу); передмов до них, історичної довідки фонду» (доповідач - Марія Романишин, головний спеціаліст  відділу формування НАФ та діловодства);
- «Організація та діяльність експертної комісії територіальної громади; вимоги щодо складання протоколів засідань ЕК та облікових документів. Нормативно – методичні засади експертизи цінності документів; складання акту про вилучення  для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду» (доповідач - Галина Муц, головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства);
- «Перевіряння наявності та стану справ, оформлення її результатів. Основні вимоги до складання паспорту архіву (архівного підрозділу) територіальної громади. Порядок підготовки до передавання на державне зберігання документів НАФ, що зберігаються понад встановлений строк зберігання в архіві  (архівному підрозділі) територіальної громади» (доповідач - Іванна Гардамала, головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства);
- «Взаємодія та співпраця служб діловодства та  архівів (архівних підрозділів ) територіальних громад району із архівними відділоми  Тернопільської, Чортківської, Кременецької  районних військових адміністрацій» (доповідачі - Галина Рогач, начальник архівного відділу і Галина Хитра, заступник начальника архівного відділу Тернопільської районної військової адміністрації, Марія Скалій, начальник архівного відділу Кременецької районної військової адміністрації та Світлана Гальтюк, начальник архівного відділу Чортківської районної військової адміністрації) .
Проведений освітній захід сприятиме  організації  і веденню діловодства та архівної справи у сільських, селищних, міських радах територіальних громад і їхніх виконавчих органах на належному рівні, посиленню взаємодії з архівними відділами районних військових адміністрацій, державним архівом Тернопільської області, здійсненню якісної експертизи цінності та забезпеченню збереженості документів Національного архівного фонду, документів з кадрових питань (особового складу) місцевих рад і їхніх виконавчих органів, підвищенню рівня компетентності  осіб, відповідальних за діловодство та архівну справу.