Анотований реєстр описів періоду до вересня 1939 рокуАнотований реєстр описів періоду до вересня 1939 року / редкол.: Ю. Є. Гумен та ін. - Тернопіль: Астон, 2012. - 212 с. - (Серія "Архівні зібрання України")

ISBN 978-966-308-490-9
А69

© Державний архів Тернопільської області, 2012
© ТзОВ "Видавництво Астон", 2012
© Видавництво "Вектор", 2012

Анотований реєстр містить відомості про документи Національного архівного фонду України періоду до вересня 1939 року, які знаходяться на зберіганні в державному архіві Тернопільської області. Описові статті включають відомості про склад та зміст фондів. Видання оснащено науково-довідковим апаратом, який включає список фондів за галузевою ознакою та перелік приєднаних, переданих чи утилізованих фондів.

Пропоноване видання входить до серії архівних довідників, які видаються за галузевою програмою "Архівні зібрання України".

Довідник розрахований на істориків, архівістів, краєзнавців, науковців, усіх, хто цікавиться історичною спадщиною України.

Завантажити PDF