Тернопільський обласний державний архів почав свою роботу 1 листопада 1939 p., в день прийняття Закону про включення Західної України до складу УРСР. Під архівосховища були обладнані приміщення Домініканського монастиря.

Після утворення 4 грудня 1939 р. в складі УРСР Тернопільської області Тернопільський обласний державний архів було перейменовано на Тернопільський обласний історичний архів. З 1941 р. Державний архів Тернопільської області.

 Під час Другої світової війни найцінніші документи Державного архіву Тернопільської області евакуювали, однак значну частину їх залишили на місці, що призвело до непоправних втрат. На початку липня 1941 р. м. Тернопіль і область були тимчасово включені до складу дистрикту «Галичина». При відступі німецьких військ приміщення архіву окупанти перетворили на оборонну споруду.

Встановлено, що з 123 фондів (924166 од. зб.), що значились на 1 січня 1941 p., вціліло тільки 72 фонди (533813 од. зб.).

Діяльність Державного архіву Тернопільської області відновилася після звільнення радянськими військами м. Тернополя у квітні 1944 р. Організація роботи архівної служби області завершилась у 1947 р. З 1958 р. офіційна назва Тернопільський обласний державний архів, з 1980 р. - Державний архів Тернопільської області.

Фонди державного архіву Тернопільської області – це скарбниця документів як українських, так і австрійських, польських, російських, радянських адміністративних, культурних, освітніх, конфесійних установ, що діяли в центральній-південній  та північних частинах нашого краю з кінця XVIII ст.

Станом на 01.01.2021 р. в архіві зберігається 3754 фонди на 759845 одиниць зберігання. 17 одиниць кінодокументів. 29333 одиниць обліку фотодокументів. 3488 одиниць фонодокументів. 121 одиниць зберігання відеодокументів. Науково-довідкова бібліотека архіву налічує 39805 книг і брошур.

У 2019 році державний архів Тернопільської переїхав у нове приміщення з сучасними стелажами, автоматичною системою пожежогасіння, новою системою вентиляції архівосховищ та комфортними умови праці для працівників держархіву та користувачів архівних послуг.