Запити соціально-правового характеру – запити фізичної або юридичної особи, пов’язані з соціальним захистом, спрямовані на забезпечення їх законних прав та інтересів, у тому числі пенсійне забезпечення та отримання пільг і компенсацій відповідно до законодавства та міжнародних зобов’язань України, що передбачають витребування інформації про:

- реєстрацію актів громадянського стану;

- національність (підтвердження громадянства України);

- освіту;

- трудовий стаж (для трудових книжок лише архівна довідка) та заробітну плату;

- пенсії;

- присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації;

- нагороди, присудження почесних звань;

- творчу діяльність, авторські та суміжні права на наукові й інші праці;

- службу у Збройних силах СРСР, Українському війську;

- військову службу в складі діючої армії в період бойових дій, у тому числі під час виконання інтернаціонального обов’язку;

- участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

- поранення, стан здоров’я та перебування у військово-лікувальних установах;

- участь у Другій світовій війні;

- перебування в партизанських загонах та з’єднаннях, участь у підпільному русі під час Другої світової війни;

- перебування в евакуації, на окупованій території України та інших держав у період Другої світової війни, у нацистських концтаборах, ґето та інших місцях примусового утримання в період війни;

- примусове вивезення з тимчасово окупованої території до Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи під час Другої світової війни;

- репресії, депортації, розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав (у тому числі про конфіскацію майна) і наступну реабілітацію.

Надання відповідей ( у тому числі архівних довідок, копій або витягів) на запити соціально-правового характеру фізичних і юридичних осіб здійснюється архівом безоплатно.

Тематичні запити стосуються надання інформації з певної проблематики, теми, події, факту за визначений хронологічний період. Різновидом тематичного запиту є фактографічний запит щодо встановлення або підтвердження певного факту, події, дати.

Персональні запити:

- біографічнийстосується інформації про перебіг життя та уточнення біографічних фактів фізичної особи;

- генеалогічниймає на меті надання інформації для встановлення родового та родинного зв’язку і має містити інформацію про двох або більше осіб, пов’язаних таким зв’язком, про історію сім’ї, роду.

Майнові запити стосуються підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно (виділення земельних ділянок під будівництво об'єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків, допоміжних приміщень; надання дозволу на реконструкцію та перебудову існуючих споруд; закріплення прибудинкової території за домоволодіннями; введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд; виділення житла; продаж домоволодінь; виготовлення копій ситуаційних, будівельних планів та відповідних рішень виконкомів).

Виконання тематичних, персональних та майнових запитів архів здійснює як платну послугу.