Фонди Державного архіву Тернопільської області – це документи австрійських, польських, російських, німецьких, радянських та українських адміністративних, культурних, освітніх, конфесійних установ. У 3472 фондах держархіву зберігаються 799 700 од. зб. архівних документів від  середини ХVI ст. до сучасності.

Документи архіву розподілено згідно таких списків фондів: