Відбулося чергове засідання ЕПК в державному архіві Тернопільської області.

25 серпня 2023

25 серпня 2023 року відбулося чергове засідання ЕПК в державному архіві Тернопільської області.
На засіданні розглядалися описи справ постійного зберігання, описи справ з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, положення про експертні комісії державних органів, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, із змінами, внесеними відповідно до чинного законодавства, а також питання щодо визначення строків зберігання первинної бухгалтерської документації, що вносяться до акту про вилучення документів для знищення, з врахуванням вимог діючого законодавства.