Підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за діловодство та архівну справу

29 березня 2024

 З метою забезпечення організації і ведення діловодства та архівної справи в установах – джерелах формування Національного архівного фонду, що знаходяться у зоні комплектування місцевих державних архівних установ області,  підвищення рівня компетентності  осіб, відповідальних за діловодство та архівну справу державним архівом Тернопільської області спільно із державним закладом «Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації» 27 березня 2024 року проведено  онлайн навчання для державних службовців категорій «Б» і «В» та посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Діловодство і архівна справа. Практичне застосування чинних нормативно – правових актів у сфері діловодства та архівної справи установами різних форм власності» (80 слухачів).

Теми занять: Основні засади організації та ведення діловодства та архівної справи в юридичній особі.  Основні вимоги до складання електронних документів. Формування справ у діловодстві. Вимоги до складання номенклатури справ та інструкції з діловодства юридичної особи (МАЛИМІНА-БАЗИЛЯК Тереза Богданівна, начальник відділу  формування НАФ та діловодства); Актуальне про складання архівних описів справ постійного зберігання. тривалого зберігання (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового  складу)  та  передмов до них,  історичної довідки фонду (РОМАНИШИН Марія Зеновіївна, головний спеціаліст  відділу формування    НАФ та діловодства); Організація та діяльність експертної комісії юридичної особи; вимоги щодо складання протоколів засідань ЕК та облікових документів. Нормативно – методичні засади експертизи цінності документів; складання акту про вилучення  для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду (МУЦ Галина Петрівна, головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства);  Забезпечення збереженості архівних документів  в установах. Основні вимоги до складання паспорту архіву (архівного підрозділу) юридичної особи. Порядок передавання справ на постійне зберігання (ГАРДАМАЛА Іванна Петрівна, головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства).