23 березня 2023

Проведення відеонаради з начальниками архівних відділів районних військових адміністрацій

 

Місце проведення: державний архів Тернопільської області,  09.00 (за допомогою програмного продукту ZOOM)

31 березня 2023

Проведення засідання експертно-перевірної комісії

 

Місце проведення: державний архів Тернопільської області,  14.30

20 квітня 2023

Шановні колеги!

20 – 21 квітня 2023 року

у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбудеться

 Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція

з міжнародною участю

«Традиції краєзнавства: регіональний аспект»

(до 110-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею) 

 13 квітня 1913 року  відбулась відкриття  Muzeum Podolski  Towarzystwa  Szkoły  Ludowej,  колекційні  збіркиякогосталифондовою основоюТернопільськогообласногокраєзнавчогомузею

 Передбачаєтьсяобговореннянаступнихтем:

1. Історія музейної справи на Тернопільщині;

2. Історична спадщина: сучасність та перспективи;

3. Фондові колекції та їх збереження;

4. Принципи побудови музейної експозиції та модернізація в контексті умов сьогодення;

5. Експозиційна та виставкова діяльність;

6. Сучасні форми та методи музейної діяльності: новітні технології;

7. Музейна педагогіка у національно-патріотичному та соціально-екологічному вихованні;

8. Інклюзія музейними засобами;

9. Визначні постаті краєзнавства;

10. Загальна музеологія;

11. Археографія.

Умови участі:

Для участі в науково-краєзнавчій конференції просимо надіслати заявку до 20.03.2023 та текст доповіді (виступу, повідомлення) до 10.04.2023 (включно) на електронну адресу  museum.tokm.te@ukr.net

Офіційні мови науково-краєзнавчої конференції – українська, польська, англійська.

Участь у роботі конференції безкоштовна.

Матеріали доповідей будуть розміщені на сайті Тернопільського обласного краєзнавчого музею у вигляді збірника в форматі PDF. Також планується друковане видання у паперовій формі.

Доповідачам буде розіслано електронний збірник матеріалів науково-краєзнавчої конференції, програму та сертифікат учасника (у форматі PDF) на зазначену в заявці електронну адресу.

Адреса оргкомітету:

46008, Тернопіль, площа Героїв Євромайдану, 3

Тернопільський обласний краєзнавчий музей

е-mail: museum.tokm.te@ukr.net

З питань оформлення та подання матеріалів звертатися:

Чеканова Наталія Богданівна – заступник директора з наукової роботи Тернопільського обласного краєзнавчого музею – 067 354 2681.

Гаргай Ірина Ярославівна – учений секретар Тернопільського обласного краєзнавчого музею – 096 884 4479.

Кульчицька Оксана Володимирівна – завідувач художньо-рекламного відділу Тернопільського обласного краєзнавчого музею – 097 943 5598.

 Вимоги та оформлення тексту доповіді:

1.Список використаних джерел потрібно подавати з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

2. Посилання на літературу даються у квадратних дужках за алфавітом (наприклад [1, с. 12]), шрифт Times New Roman, 12 кегль, інтервал – 1.

3. Обсяг – до 6 сторінок тексту (шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядний інтервал 1,5, абзацний відступ 1 см, вирівнювання за шириною).

4. Обсяг ілюстрацій – до 5 одиниць. Ілюстрації НЕ прикріплювати в документ WORD, а надсилати окремими файлами в форматі TIF або JPEG з пiдписами.

5. Анотація (4-5 речень) та ключові слова (5-8 слів) подаються українською та англійською мовами.

6. Відповідальність за зміст викладеного матеріалу несе автор.

Для участі у конференції необхідно заповнити гугл-форму заявку за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVmIiN1AzA2LvQKpzFkiC1_SXLhCgv2rg5RQuDCZucrCg_yQ/viewform?usp=sf_link

27 квітня 2023

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СПІЛКА АРХІВІСТІВ УКРАЇНИ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»

Третя міжнародна науково-практична конференція

«Архівістика: теорія, методика, практика»

27-28 квітня 2023 року

 

Шановні колеги!

Просимо Вас взяти участь у роботі Третьої міжнародної науково- практичної конференції «Архівістика: теорія, методика,  практика», яка відбудеться 27-28 квітня 2023 року.

 

Робота конференції буде організована за такими тематичними напрямами:

     -  Історія становлення та розвитку архівної справи в України. Постаті в царині архівної справи.

     -  Україна та сусіди у світовій архівній спадщині.

     -  Історико-регіональні дослідження та архівна справа.

     -  Збереження, формування та раціональне використання фондів – важливий напрям роботи архівів. Проблема збереження архівної спадщини в умовах війни;

     -  Традиційні та інноваційні методи архівної діяльності;

     -  Сприяння архівів формуванню культури академічної доброчесності;

      -  Корпоративна культура діяльність архівів.

Форми участі у конференції:

    - Доповідь (повідомлення) з презентацією або без неї;

    - Участь без доповідей і публікацій.

 

Для   участі   у   конференції   необхідно   надіслати   на   електронну   адресу  revera2006@ukr.netтакі матеріали:

     1. Текст оформлених, відповідно до вимог, доповідей (повідомлень) до 17 квітня 2023 року (додаток 1).

      2.  Заявку на участь у конференції до 25 квітня 2023 року (додаток 2).

 

Конференція відбудеться за адресою: м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, буд. 61, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

В умовах війни та загроз з боку агресора, проведення конференції відбудеться дистанційно з використанням платформи Google Meet. Посилання буде надіслано на електронні пошти. Участь у конференції безкоштовна. За бажанням учасники зможуть отримати сертифікат. Робочі мови конференції: українська, англійська.

Координатори конференції:

Федьков Олександр Миколайович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін К-ПНУ імені Івана Огієнка тел.: 097 474 45 27.

Глушковецький Анатолій Леонідович, кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету К-ПНУ  імені  Івана  Огієнка  тел.:. 097 401 64 96

Баженов Олександр Львович, кандидат історичних наук, доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін К-ПНУ імені Івана Огієнка тел.: 067 380 45 64.

Організаційний комітет просить Вас повідомити про отримання інформаційного листа на електронну адресу revera2006@ukr.net

29 вересня 2023

Провінція Отців Василіян Найсвятішого Спасителя в Україні Української Греко-Католицької Церкви

Тернопільсько-Зборівська архиєпархія Української Греко-Католицької Церкви Інститут історії Церкви Українського католицького університету

Музей історії книги і друкарства України

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Тернопільська військова адміністрація

Державний архів Тернопільської області Тернопільський обласний краєзнавчий музей

 

29 вересня 2023 р. проводять міжнародну наукову конференцію «Почаївський феномен: василіянський монастир Успіння Пресвятої Богородиці в історії та культурі України», присвячену 250-літтю папської коронації Почаївської ікони Матері Божої.

В рамках форуму пропонуємо обговорити такі питання:

      1. Історія Почаївського василіянського монастиря.

      2. Почаївський духовно-інтелектуальний та просвітницький осередок і виразник української культури (джерела, розвиток, впливи і спадкоємство).

      3. Почаївська ікона Богородиці та її шанування. Місіонерська і ширша (проповідницька, катехитична тощо) релігійна діяльність Почаївського монастиря.

      4. Внесок Почаївського василіянського монастиря в розвиток українського книгодрукування.

      5. Історія затирання, нищення, викривлення, збереження і дослідження автентичного образу почаївського унійного спадку.

 

Запрошуємо Вас взяти участь у конференції, яка відбудеться в очному форматі у Тернополі. Робочі мови – українська, польська, інші слов’янські мови. Оргкомітет залишає за собою право відбору заявок.

Перевага надаватиметься пропозиціям, які вирізнятимуться:

1) новизною дослідження;

2) опорою на джерела;

3) оригінальністю представлення та повнотою висвітлення обраної теми.

Для реєстрації участі у конференції просимо до 1 травня 2023 р. надіслати заявку на електронну пошту оргкомітету. Заявка повинна включати: 1) повне ім’я, прізвище, науковий ступінь та афіліяцію заявника; 2) назву доповіді; 3) коротке резюме (до 300 слів), в якому має бути відображено зв’язок доповіді з окресленими вище тематичними пріоритетами.

Повідомлення про включення доповіді до програми конференції буде надіслано впродовж двох тижнів.

Контакти оргкомітету:Conference.Comitet@gmail.com.

Оргкомітет забезпечує учасникам на час конференції проживання, харчування та, за попереднім погодженням, повернення дорожніх витрат.

Оргкомітет планує видання наукового збірника статей і матеріялів конференції. Детальнішу інформацію про вимоги щодо оформлення текстів та терміни їх подання кожен учасник отримає разом з підтвердженням своєї заявки на участь.